Tietosuoja

Jatkamalla verkkopalvelun käyttöä hyväksyt seuraavan tietosuojaselosteen ja evästeiden käytön verkkopalvelussa. Evästeiden käyttöä voit hallita verkkoselaimen asetuksista.

Verkkopalvelun tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Innolact Group Oy
Osoite: Viestikatu 1-3, 70600 Kuopio
Muut yhteystiedot:

j.heinonen@innolact.fi / Puh. 044 5727 760

2 Tietosuojaan liittyvät pyynnöt

Yhteystiedot rekisteröidyn oikeuksissa ja pyynnöissä:
j.heinonen@innolact.fi / Puh. 044 5727 760

3 Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyntarkoitus

Varmistaa innolact.fi verkkopalvelun asianmukainen käyttö.

Tiedon kerääminen verkkopalvelun kehittämiseen asiakaslähtöiseksi.

Tarjouspyynnön / palautteen välittäminen rekisterinpitäjälle.

5 Rekisterin tietosisältö

Verkkopalvelun käyttäjät, asiakkaat, työntekijät

Verkkosivun käyttäjätiedot: IP (Internet Protocol)-osoite, evästetiedot, päätelaitetyyppi, liikenteenlähde, vierailuaika

–  Tarjouspyynnössä

–  sähköposti, puhelinnumero, nimi, yritys, osoitetiedot, valitut tuotteet, palaute/viesti

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Internet-sivujen käyttäjän antamat tiedot verkkopalvelussa ja sen selaamisen aikana.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ei luovuteta EU-alueen ulkopuolelle sellaisiin yrityksiin, jotka eivät täytä Privacy Shield tai vastaavia GDPR:n asettamia vaatimuksia. Tiedot jäävät rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijöille (Google).

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yrityksen verkkopalvelu sijaitsee Suomalaisilla palvelimilla. Verkkosivujen käyttäjätietoja kuitenkin tallennetaan Google Analytics kävijäseurannan Googlen pilviympäristöön, joka voi sijaita myös ETA alueen ulkopuolella komission hyväksymissä maissa (esim. Privacy Shield).

Tarkempia tietoja:

https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

9 Suojaus

Pääsynhallinta yrityksen toimitiloihin. Tunnistamisen vaatiminen pääsyoikeutetuilta henkilöiltä, Google anonymisoi käyttäjätiedot, ne sijaitsevat suojatussa pilviympäristössä. Tiedot eivät ole yhdistettävissä ilman Internet operaattorin tietoja luonnollisiin henkilöihin. Suojattu yhteys verkkopalvelussa (SSL). Salasana suojaus.

10 Riskit

Henkilötietoihin liittyviä riskejä on mm. tietoturvaloukkaukset. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja suojataan mm. asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

11 Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojenoikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (soveltuvin osin)

Rekisteröidyn oikeuksien pyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse.

12 Säilytysaika

Google Analyticsin tallentama käyttäjätason ja tapahtumatason data poistetaan automaattisesti Analyticsin palvelimilta 26 kuukauden kuluttua.
Tarjouspyyntöjä säilytetään enintään kaksi vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan rekistereistä, ellei niille ole lain tai asetuksen mukaista käsittelyperustetta.